Các loại thẻ áp dụng tại hệ thống Vietravel

ARTINUS 3D ART MUSEUM
Giảm 10 %
ARTINUS 3D ART MUSEUM
Hard Rock Café
Giảm 15 %
Hard Rock Café
Snow Town Saigon
Giảm 20 %
Snow Town Saigon
Just Kidding Amusement
Giảm 20 %
Just Kidding Amusement
SKYXX - Garden & Lounge
Giảm 10 %
SKYXX - Garden & Lounge
Karaoke Nnice
Giảm 10 %
Karaoke Nnice