Các loại thẻ áp dụng tại hệ thống Vietravel

Phú Gia Hưng Group
Giảm 20 %
Phú Gia Hưng Group
Nhà hàng Mộc Viên
Giảm 10 %
Nhà hàng Mộc Viên
LIKEWATCH
Giảm 7 %
LIKEWATCH
ARTINUS 3D ART MUSEUM
Giảm 10 %
ARTINUS 3D ART MUSEUM
Ninh Khương
Giảm 10 %
Ninh Khương
PNJ
PNJ
CHEWY CHEWY
Giảm 10 %
CHEWY CHEWY
Meet Fresh
Giảm 10 %
Meet Fresh
Baskin Robbins
Giảm 10 %
Baskin Robbins
THEFACESHOP
Giảm 5 %
THEFACESHOP
Nha Khoa Quốc Tế K-Da
Giảm 70 %
Nha Khoa Quốc Tế K-Da
Thai Market
Giảm 10 %
Thai Market
Uncle Lu's
Giảm 30 %
Uncle Lu's
BỆNH VIỆN RĂNG - HÀM - MẶT SÀI GÒN
BỆNH VIỆN RĂNG - HÀM - MẶT SÀI GÒN
Toocha
Toocha