Các loại thẻ áp dụng tại hệ thống Vietravel

Pierre Cardin Shoes
Giảm 50 %
Pierre Cardin Shoes
Fahasa.com
Giảm 50 %
Fahasa.com
Hoàng Yến Buffet Premier
Giảm 10 %
Hoàng Yến Buffet Premier
Hoàng Yến Buffet
Giảm 10 %
Hoàng Yến Buffet
Lẩu Hoàng Yến - Hoàng Yến Hotpot
Giảm 10 %
Lẩu Hoàng Yến - Hoàng Yến Hotpot
Chảo Cá - Hoàng Yến Group
Giảm 10 %
Chảo Cá - Hoàng Yến Group
NHA KHOA ĐẠI NAM
Giảm 90 %
NHA KHOA ĐẠI NAM
Trống Cơm - Hoàng Yến Group
Giảm 10 %
Trống Cơm - Hoàng Yến Group
VGS SHOP
Giảm 15 %
VGS SHOP
COCO SIN
COCO SIN
DU XUÂN AN TOÀN CÙNG LIFEBUOY
DU XUÂN AN TOÀN CÙNG LIFEBUOY
Hoàng Yến Vietnamese Cuisine
Hoàng Yến Vietnamese Cuisine