Các loại thẻ áp dụng tại hệ thống Vietravel

Smile Beauty
Giảm 100 %
Smile Beauty
KOS Shop
Giảm 10 %
KOS Shop
AN MIÊN SPA
Giảm 10 %
AN MIÊN SPA
Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung
Giảm 60 %
Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung
ASHIMA
ASHIMA
ASHIMA
ASHIMA
FILA
FILA
VIETRAVEL AIRLINE
VIETRAVEL AIRLINE