Các loại thẻ áp dụng tại hệ thống Vietravel

Nhà hàng Mộc Viên
Giảm 10 %
Nhà hàng Mộc Viên
Vascara
Giảm 5 %
Vascara
SONG HỶ TRÀ
Giảm 10 %
SONG HỶ TRÀ
NHÀ HÀNG HOA VIÊN
Giảm 10 %
NHÀ HÀNG HOA VIÊN
Nha Khoa Việt Mỹ
Giảm 40 %
Nha Khoa Việt Mỹ
ARTINUS 3D ART MUSEUM
Giảm 10 %
ARTINUS 3D ART MUSEUM
Hard Rock Café
Giảm 15 %
Hard Rock Café
Ninh Khương
Giảm 10 %
Ninh Khương
Snow Town Saigon
Giảm 20 %
Snow Town Saigon
Fanny Ice Cream
Giảm 10 %
Fanny Ice Cream
KOS Shop
Giảm 20 %
KOS Shop
Hoàng Yến Vietnamese Cuisine
Giảm 10 %
Hoàng Yến Vietnamese Cuisine
Hoàng Yến Buffet Premier
Giảm 10 %
Hoàng Yến Buffet Premier
Hoàng Yến Buffet
Giảm 10 %
Hoàng Yến Buffet