Các loại thẻ áp dụng tại hệ thống Vietravel

NHA KHOA ĐẠI NAM
Giảm 90 %
NHA KHOA ĐẠI NAM
SAMSONITE
Giảm 10 %
SAMSONITE
BUZZA PIZZA
BUZZA PIZZA
LA SMOKE HOUSE
LA SMOKE HOUSE
KOREAN GRILL
KOREAN GRILL
MUMUSO
MUMUSO