Các loại thẻ áp dụng tại hệ thống Vietravel

Nhà Xinh Home Decor
Giảm 15 %
Nhà Xinh Home Decor
SKYXX - Garden & Lounge
Giảm 10 %
SKYXX - Garden & Lounge
Lai - Cantonese Restaurant
Giảm 10 %
Lai - Cantonese Restaurant
Towa - Japanese Cuisine
Giảm 10 %
Towa - Japanese Cuisine
Karaoke Nnice
Giảm 10 %
Karaoke Nnice
EON CAFE
Giảm 10 %
EON CAFE
Fahasa.com
Fahasa.com
Grand Castella
Giảm 30 %
Grand Castella
Uncle Lu's
Giảm 30 %
Uncle Lu's
BỆNH VIỆN RĂNG - HÀM - MẶT SÀI GÒN
BỆNH VIỆN RĂNG - HÀM - MẶT SÀI GÒN
Toocha
Toocha
American Tourister
Giảm 10 %
American Tourister
PNJ Watch
PNJ Watch
Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung
Giảm 60 %
Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung