Các loại thẻ áp dụng tại hệ thống Vietravel

Lẩu Hoàng Yến - Hoàng Yến Hotpot
Giảm 10 %
Lẩu Hoàng Yến - Hoàng Yến Hotpot
PNJ
PNJ
Không Gian Trung Nguyên Legend
Giảm 10 %
Không Gian Trung Nguyên Legend
TRANG HÀ BEAUTY & SPA
Giảm 20 %
TRANG HÀ BEAUTY & SPA
Stix Restaurant
Giảm 10 %
Stix Restaurant
Chewy Junior
Giảm 10 %
Chewy Junior
CHEWY CHEWY
Giảm 10 %
CHEWY CHEWY
Rivia Seafood Dining
Giảm 5 %
Rivia Seafood Dining
Trống Cơm - Hoàng Yến Group
Giảm 10 %
Trống Cơm - Hoàng Yến Group
Chảo Cá - Hoàng Yến Group
Giảm 10 %
Chảo Cá - Hoàng Yến Group
Meet Fresh
Giảm 10 %
Meet Fresh
Nha Khoa Tâm Sài Gòn
Giảm 20 %
Nha Khoa Tâm Sài Gòn
NITIPON CLINIC
NITIPON CLINIC
Baskin Robbins
Giảm 10 %
Baskin Robbins
Pierre Cardin Shoes
Giảm 10 %
Pierre Cardin Shoes